Monday, 09 Nov 2020

NABARD REGIONAL OFFICE PUNJAB CHANDIGARHਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ 

ਕਿਸਾਨ ਜਿਤੇਂਦਰ ਮਿਗਲਾਨੀ

 ਪਿੰਡ ਫ੍ਰੀਡਪੁਰ ਕਰਨਾਲ

Mobile 9215819222

ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋਂ,

ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕਾਲ ! 

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਖੇਤਰੀਏ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਹਿਆ ਹੈ |

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੂਝਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |

ਨਾਬਾਰਡ ਕਿਸੀ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ |

ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਣੇ ਹਨ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਿਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੈਜ੍ਞਾਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਣੇ ਹਨ |

ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ |

Seen = 2322 times